WYDARZENIA
Aktualnie informacje z życia firmy.
Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy i co robimy.

Uruchomienie laboratorium pomiarowego

24.01.2020

Wraz z początkiem nowego roku firma Mexim i Phmet na wydzielonej części hali utworzyły laboratorium pomiarowe

wraz z maszyną pomiarową Mitutoyo. Pozwoli nam to zarówno na dokładny pomiar i kontrole jakości wykonywanych

detali ale też na kontrolę elementów i podzespołów używanych do remontów maszyn i napraw obrabiarek.

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie laboratorium o stacjonarną wyważarkę do wrzecion.