WYDARZENIA
Aktualnie informacje z życia firmy.
Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy i co robimy.

Kooperacja z Phmet Sp. z o.o. – rolotok

02.02.2022

Mexim zaprojektował części elektryczne urządzenia, do naszych obowiązków należał również

montaż urządzenia u klienta. Zajęliśmy się również opracowaniem dokumentacji technicznej

oraz dostosowaniem maszyny do norm CE.